Ruszają konsultacje społeczne w sprawie koncepcji organizacji ruchu na Os. Św. Łazarz.

Na stronie Zarządu Dróg Miejskich czytamy: Zmiana organizacji ruchu to jeden z najważniejszych projektów planowanych na terenie Łazarza. Dzięki niej możliwe będzie wprowadzenie Stefy Płatnego Parkowania, co w połączeniu z uspokojeniem ruchu i rewitalizacją Rynku Łazarskiego przyczyni się do podniesienia jakości życia w tej części Poznania.

Ach, jakże się cieszymy z faktu, że nie jesteśmy w swoich postulatach odosobnieni!

ZDM przedstawił trzy warianty zmian, które teraz będą dyskutowane z mieszkańcami. Wariant 1 wprowadza w zasadzie kosmetyczne poprawki, które nie przyczynią się do poprawy sytuacji w dzielnicy.

Natomiast w wariantach 2 i 3 znalazło się proponowane przez nas przearanżowanie ulicy Głogowskiej. W opisie przedstawionym przez ZDM widnieje wprawdzie jako „zwężenie ulicy”, ale mamy nadzieję, że twórcy koncepcji pomyśleli o tym, aby zaoszczędzoną przestrzeń przeznaczyć dla innych użytkowników ruchu 😉

 

ZDM zaplanował dwa spotkania z mieszkańcami: 17 i 18 stycznia 2018 roku. Do końca stycznia można także listownie kierować swoje uwagi i pytania dot. proponowanych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta właśnie rozmowa na temat organizacji ruchu w naszej dzielnicy przyniesie realne korzyści dla mieszkańców.

Więcej o projekcie na stronie ZDM.