Do końca stycznia można przesyłać swoje uwagi do proponowanej koncepcji zmian organizacji ruchu na Osiedlu Św. Łazarz. Zarząd Dróg Miejskich przygotował trzy warianty. Poniżej prezentujemy przykładowe pismo, które może mieć wpływ na ostateczną decyzję.

 

Pismo można dostarczyć do ZDM-u na kilka sposobów:

– pocztą elektroniczną na adres lazarz@zdm.poznan.pl;

– pocztą tradycyjną na adres ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

– osobiście dostarczając w formie pisemnej do siedziby ZDM.

__________________________________

 

Imię, nazwisko

adres zamieszkania

 

Zarząd Dróg Miejskich

Wilczak 17

61-623 Poznań

 

Ja, niżej podpisana/y, mieszkanka/iec Poznania opowiadam się za wprowadzeniem II/ III wariantu koncepcji organizacji ruchu dla Os. Św. Łazarz, przedstawionego przez Zarząd Dróg Miejskich. Tylko lepsze zagospodarowanie ulicy Głogowskiej (z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu) i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na większości osiedlowych uliczek pozwoli na realne uspokojenie ruchu. Ponadto niezbędne jest wprowadzenie Płatnej Strefy Parkowania, która ukróci praktyki części kierowców traktujących tę piękną dzielnicę jak parking buforowy.

 

Takie zmiany to realne korzyści dla nas – mieszkańców Łazarza:

+ mniej hałasu i spalin

+ priorytet dla pieszych i transportu miejskiego

+ łatwiejsze poruszanie się rowerem

+ poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedla

+ likwidacja autostrady w centrum na rzecz tętniącej życiem śródmiejskiej ulicy

 

Bez zwężenia lepszej organizacji ulicy Głogowskiej zmiany będą miały charakter jedynie kosmetyczny i nie poprawią komfortu życia mieszkańców dzielnicy. Sugeruję także aby pochylić się nad pomysłem czasowego zwężenia ulicy, aby mieszkańcy sami mogli przekonać się czy takie rozwiązanie przyniesie realne korzyści dla wszystkich uczestników ruchu. 

 

Z poważaniem

(podpis osoby wysyłającej uwagi)