Jednym ze stałych problemów, podnoszonych w dyskusjach nad przekształcaniem miejskiej przestrzeni, są miejsca parkingowe, których zawsze brakuje. Wszelkie propozycje zmian rodzą obawy o jeszcze większy ich ubytek. Czy na pewno musi tak być?

Projektując NOWĄ Głogowską przeanalizowaliśmy liczby i położenie miejsc postojowych dzisiaj oraz zmiany, jakie zajdą wraz z realizacją projektu. W analizie pominęliśmy nielegalne parkowanie, wjazdy na podwórza, miejsca zbyt wąskie itp., Tam, gdzie to było możliwe, nielegalne dzisiaj miejsca postoju znalazły swe legalne odpowiedniki w jezdni.

Analizujemy odcinek między ul. Chociszewskiego/Załęże, a krańcem “kamienic Hortexu” (przy PST). I jak obliczamy, na całym tym odcinku suma miejsc postojowych w obu kierunkach nie tylko nie spadnie, ale będzie wyższa niż obecnie.

 

Kierunek CENTRUM

Dzisiaj są tam 93 miejsca postojowe.
Według projektu NOWA Głogowska będzie ich 130!

Jak to możliwe??
Przyrost miejsc postojowych w stronę centrum wynika z:

  • postoju samochodów w jezdni na prawym – wyłączonym w przyszłości z ruchu – pasie. Dzisiaj w wielu miejscach jest za wąsko, by na chodniku mieścił się jeszcze parkujący samochód. Przy postoju w jezdni powstaną nowe miejsca
  • możliwości legalnego postoju wzdłuż kościoła, gdzie dzisiaj ok. 15 samochodów parkuje nielegalnie
  • wytyczenia miejsc postojowych wzdłuż dzisiejszego przystanku Strusia – proponujemy bowiem przesunięcie przystanku za ul. Kanałową
  • wytyczenia miejsc postojowych wzdłuż „Hortex’u”, od Gąsiorowskich do torowiska PST

 

Kierunek GÓRCZYN

Dzisiaj w stronę Górczyna jest 116 miejsc postojowych.
Według propozycji NOWA Głogowska będzie 110 miejsc postojowych.

Z czego wynika niewielka strata w stronę Górczyna? Powody to:

  • duży ubytek na odcinku wzdłuż Parku Wilsona związany z poszerzeniem przystanku
  • przyrosty dzięki wyznaczeniu miejsc postojowych w jezdni na prawym pasie, gdzie dzisiaj jest za wąsko by zmieścić chodnik i samochód,
  • większa liczba miejsc przed Śniadeckich
  • zwiększenie liczby miejsc przy Sczaneckiej

 

Zestawienie dla ceniących sobie detale – porównajmy jeszcze liczbę miejsc na poszczególnych odcinkach, po obu stronach Głogowskiej łącznie:

od Targów do Berwińskiego/Kanałowej – jest 50 miejsc, będzie 56

od Berwińskiego/Kanałowej do Niegolewskich – jest 71 miejsc, będzie 78

od Niegolewskich do Stablewskiego – jest 39 miejsc, będą 62

od Stablewskiego do Chociszewskiego/Załęże – jest 49 miejsc, będą 44

 

Jednocześnie postulujemy, by wyznaczyć na każdym narożniku ulicy miejsca dla dostawców, na krótki postój.

 

Tekst: Włodzimierz Nowak, Paulina Suszka