W końcu stycznia złożyliśmy – w imieniu Inicjatywy Nowa Głogowska i 1500 mieszkańców Łazarza i okolic – petycję adresowaną do Prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Prezydent na nią osobiście nie odpowiedział – pismo, które otrzymaliśmy, podpisane zostało przez jego zastępcę, wiceprezydenta Macieja Wudarskiego.  Niestety, odpowiedź ta nie odnosi się do zawartych w petycji postulatów. Przekazujemy mieszkańcom jej treść i nasz ponowny apel do Prezydenta, Jacka Jaśkowiaka:

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękujemy za odpowiedź na petycję Inicjatywy Nowa Głogowska, podpisaną przez Pana zastępcę, Macieja Wudarskiego. Niestety nie odpowiada ona na postulaty 1500 poznanianek i poznaniaków, którzy się pod tą petycją podpisali.
Petycja postuluje bowiem rozpoczęcie prac nad zmianami na Głogowskiej dla wielostronnej poprawy jej użyteczności i – przede wszystkim – postuluje wprowadzenie ich w pierwszym etapie w formie testów. Tak daleko idące zmiany wymagają weryfikacji nie tylko teoretycznej, ale i na “żywym organizmie”.
Postulaty petycji oparte są o wiedzę i projekty poznańskich naukowców wskazujących, że aktualny sposób szkodzi:
– komunikacji zbiorowej,
– pieszym,
– kierowcom samochodów,
– ruchowi rowerowemu.
Zaprezentowana w petycji koncepcja ma usprawnić ruch dla wszystkich uczestników ruchu. Otrzymana od Pańskiego zastępcy odpowiedź w ogóle się do niej nie odnosi.
Ponownie więc apelujemy o merytoryczne odniesienie się do postulatów mieszkanek i mieszkańców Łazarza i Poznania, podpisanych pod petycją.

Z wyrazami szacunku.
członkowie Inicjatywy NOWA Głogowska